Om filmstudion

Nybro Filmstudio visar film på söndagar kl. 16 på Folkan i Nybro. Antalet medlemmar begränsas endast av antalet platser i salongen. Ny styrelse väljs en gång per år under ett årsmöte på vårterminen i anslutning till en av filmvisningarna. I enlighet med Nybro Filmstudios stadgar är det styrelsens uppgift att leda föreningens verksamhet så att föreningens syfte att förmedla värdefull film främjas. Det innebär att styrelsen också har det hedrande och ansvarsfulla uppdraget att välja filmer. Om du har ett förslag på en film som du gärna vill se på Nybro Filmstudio, hör av dig till någon i styrelsen!

Om föreningen

Syftet med föreningen är att erbjuda filmer som kanske inte hittar ut till Nybro bio. Det är tyvärr så att de filmer som normalt visas på de små biograferna på landsbygden är de mest inkomstbringande och kanske inte de bästa. Därför finns denna förening som beställer film från Sveriges Förenade Filmstudios för att vi ska kunna se intressanta filmer på söndagar under det mörka halvåret.

Historia

Nybro Filmstudio har funnits i sin nuvarande form sedan våren 1989. Filmstudions historia började på 60-talet då några entusiaster började visa film på biografen Royal, där Handelsbanken nu ligger.

Till det kuriosa kan nämnas att filmstudion hette Lasses filmstudio efter ordföranden ända tills 10-årsjubileumet 1999, då den bytte namn till Nybro Filmstudio.

Antalet medlemmar har varierat under åren och nu har vi över 200 betalande medlemmar. 

Styrelsen

Här ser du vilka som sitter i styrelsen. Synpunkter? Förslag? Hör gärna av dig vid någon visning eller till vår epost.

Ordförande

marija peteh

Kassör

Karin Ögersten Andersson

Sekreterare

Marie Fransson

Kontakt

Nybro Filmstudio,