Kallelse till årsmöte 17 augusti 2020

Härmed kallar Nybro Filmstudio sina medlemmar till årsmöte.

Nybro Filmstudio sammankallar till årsmöte den 17 augusti, kl. 18.00.

På grund av rådande omständigheter med covid-19 samlas vi utomhus på Qvarnaslät och medtager, om man så vill, egen kaffekorg. 

OBS! Eftersom Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att endast folksamlingar med max 50 personer är tillåtna fortfarande gäller, måste vi följa detta och begränsa antalet mötesdeltagare utefter dessa rekommendationer.

 

Förslag till dagordning

1.     Mötets öppnande

2.     Godkännande av dagordning

3.     Val av mötesfunktionärer

a.      ordförande

b.     sekreterare

c.      två justerare

4.     Styrelsens verksamhetsberättelse

5.     Revisionsberättelse

6.     Fråga om ansvarsfrihet

7.     Medlemsavgift

8.     Val

a.      styrelseledamöter för ett år

b.     revisor för ett år

c.      valberedning för ett år

9.     Förslag från medlemmar och styrelse

10.  Övriga frågor

11.  Utlottning av medlemskort bland närvarande på årsmöte

12.  Mötets avslutandeVarmt välkomna!