Årsmöte söndag 27 mars

Dags att göra sin röst hörd!

Härmed utlyses till årsmöte för Nybro Filmstudio söndagen den 27 mars, direkt efter filmvisningen av The man who sold his skin, alltså kring 17.45. Vi hoppas att ni kan stanna kvar en stund för redovisning av det gångna året och val av styrelse inför kommande år. Om du har synpunkter och/eller är intresserad av att delta i styrelsens arbete (välja filmer, marknadsföra, vara med vid filmvisning, gå på informationsvisningar, delta i styrelsemöten) - hör av dig till någon i styrelsen. För kontaktuppgifter: se längst ner på sidan. Väl mött!